Pogoji poslovanja

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine KGZ Slovenske Konjice urejajo pravno-poslovni odnos med uporabnikom/kupcem in ponudnikom spletne trgovine.

Kontakti
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, z.o.o.
Oplotniška cesta 1
3210 Slovenske Konjice
ID za DDV: SI59907819

Telefon: +386 (0)3 75 80 500
E-pošta: kgz@kgz-konjice.si

Naročanje v spletni trgovini poteka 24 ur na dan, vse dni v letu. Uporabnik lahko naroči izdelke v spletni trgovini na spodaj opisan način:
– Uporabnik poišče izdelek.
– Izdelek doda v košarico.
– Vpiše svoje podatke.
– Potrdi naročilo.

Po uspešni oddaji naročila kupec na vpisan elektronski naslov prejme potrdilo o naročilu, seznam vseh naročenih izdelkov in morebitne dodatne podatke za plačilo.

Prodajna pogodba je sklenjena, ko kupec izvede plačilo za naročene storitve in ponudnik potrdi prejem plačila.

Cene
Cene, navedene na spletni strani vključujejo DDV in veljajo pri nakupu preko spletne trgovine.
Cene so odvisne od cen vhodnega materiala in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Spletne cene veljajo v trenutku oddaje naročila

Količine
Nakup izdelkov v spletni trgovini je možen v količinah, ki so na voljo oziroma dobavljive. V primeru, da na zalogi ni zadostne količine naročenih izdelkov ali materiala se lahko z uporabnikom dogovori glede drugih možnosti in rokov dobavljivosti. V primeru, da ponudnik ne more zagotoviti naročenih količin izdelkov, lahko kupec odstopi od pogodbe, prodajalec pa mu je dolžen vrniti kupnino, v kolikor je le-ta že bila plačana.

Dostava
Spletna trgovina KGZ Slovenske Konjice omogoča več načinov dostave:
– osebni prevzem na lokaciji poslovalnic KGZ Slov. Konjice,
– dostava preko zunanjih ponudnikov poštnih storitev.

Kupec mora dobavljeno blago in izdelke ob prevzemu ustrezno pregledati, tako z vidika kakovosti kot količine ter morebitna odstopanja takoj javiti ponudniku.

Načini plačila
Spletna trgovina cotka.si omogoča naslednje možnosti plačila.
– S plačilno kartico preko storitve Stripe. Spletna trgovina omogoča tudi plačila s kreditnimi karticami Visa in Mastercard.
– PayPal Spletna trgovina omogoča plačila preko storitve PayPal.
– Plačilo po povzetju. Omogočamo tudi plačilo po povzetju, kjer pa je potrebno upoštevati še dodatne stroške obdelave plačila.
– Plačilo ob prevzemu. Na lokaciji – Ob prevzemu blaga v poslovalnici

Odstop od pogodbe in vračilo blaga
Kupec ima možnost, da v roku 14 dni od nakupa oziroma od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek.

Kupec o odstopu od pogodbe obvesti ponudnika preko kontaktnih podatkov navedenih na spletni strani. Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga mora v nespremenjeni količini in nepoškodovano vrniti najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec nosi strošek vračila blaga.

Vračilo kupnine (brez stroškov dostave) bo izvedeno najkasneje v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

Garancija in reklamiranje
Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu. Dobavitelj izdelka jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev na garancijskem listu ter ob predložitvi garancijskega lista, originalne embalaže in računa. Garancijski rok začne teči z dnem prevzema blaga s strani kupca. Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Varovanje podatkov
Spletna trgovina KGZ Slovenske Konjice lahko obdeluje sledeče osebne podatke posameznika:
– Podatki za registracijo: ime, priimek, naslov, elektronski naslov, uporabniško ime, telefonska številka, IP naslov, geslo v kriptirani obliki, datum zadnje prijave, datum kreiranja računa.
Podatki ob spletnem nakupu: ime in priimek, naslov, telefonska številka, način plačila, način dostave, naročeni izdelki, morebitni drugi podatki oddani v fazi naročanja ali uporabe spletne trgovine.
– Drugi podatki kupca v zvezi s spletnim nakupom.

 Z registracijo v spletni trgovini uporabnik ponudniku dovoljuje, da z namenom izpolnjevanja pravic iz pogodbenega razmerja ali neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje.

Osebne podatke bomo obdelovali zgolj za namene, za katerega so bili zbrani. Osebni podatki zbrani na podlagi privolitve (soglasja) se bodo obdelovali do preklica privolitve. Ostali osebni podatki pa se bodo hranili do poteka zakonskih rokov.

Pravice posameznikov
KGZ Slovenske Konjice z.o.o. zagotavlja uresničevanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Uporabnik lahko od ponudnika kadarkoli pisno zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. S pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov KGZ Slovenske Konjice z.o.o., Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice ali na e-mail kgz@kgz-konjice.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo svojih osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov KGZ Slovenske Konjice z.o.o., Oplotniška 1, 3210 Slov. Konjice ali na e-mail kgz@kgz-konjice.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Trajanje hrambe osebnih podatkov
Spletna trgovina KGZ Slovenske Konjice oziroma zanjo družba KGZ Slovenske Konjice z.o.o. obdeluje osebne podatke v obsegu, ki so potrebni za poslovanje trgovine in dokler je to potrebno za dosego zasledovanega cilja, zlasti sklenitev pogodbe in trženjske aktivnosti.

Podatki se hranijo toliko časa, kolikor določa vsakokratno veljavna zakonodaja.

Avtorske pravice
Spletna trgovina KGZ Slovenske Konjice je v lasti KGZ Slovenske Konjice z.o.o. Uporabljeno slikovno ali drugo gradivo je lahko avtorska last drugih oseb. Vse pravice pridržane.

Splošno
Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev brez predhodnega obvestila.

Vse morebitne spore, ki bi nastali ob uporabi spletne trgovine med kupcem in ponudnikom, bosta stranki poskusili rešiti sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Celju.

Končne določbe
Te splošne informacije o varstvu osebnih podatkov spletne trgovine KGZ Slovenske Konjice so v veljavi od 1. septembra 2022 dalje. Lahko se kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pomoč in dodatna vprašanja
Za morebitna vprašanja ali nejasnosti smo za vas v okviru rednega delovnega časa z veseljem dosegljivi na:

Posodabljanje...
  • V košarici ni izdelkov.